Concertserie Beek


Aan onze muziekvrienden
Na de verkoop van de Sint-Bartholomaeuskerk begin 2020 werd duidelijk dat er voor het doorgaan van de concerten geen harde garanties zouden worden gegeven. Met pijn in het hart hebben we daarom moeten besluiten om te stoppen met onze bijna 47-jarige, zo bijzondere en toonaangevende serie...
Ons rest nu iedereen te danken die onze concertserie tot een succes heeft gemaakt. Als eerste zijn we veel dank verschuldigd aan de grote schare fantastische ensembles en solisten die we in Beek mochten ontvangen, sommige vele seizoenen aaneen. Het bewijst dat we een speciale plaats innamen tussen de landelijke podia.
Als tweede natuurlijk grote dank aan ons publiek, met name aan de aanzienlijke groep trouwe abonnementhouders. Zonder hen had de concertserie niet zo kunnen groeien en bloeien!
Last but not least: ook onze subsidiegevers, sponsors en adverteerders willen we bijzonder danken voor hun vertrouwen in Concertserie Beek.
Het ga u allen goed!
Beek, december 2020

Luister hier naar opgewekte Italiaanse orgelmuziek uit de vroege 19de eeuw, geïllustreerd met romantische afbeeldingen uit dezelfde tijd. Cor van Wageningen bespeelt het Lindsen-orgel in de Sint-Bartholomaeuskerk.

G E A N N U L E E R D vanwege coronamaatregelen
Zaterdag 19 december 2020 - 19:00 & 21:00 uur
Holland Baroque
Bestellen van kaarten
Informatie over Concertserie Beek - Adres en routeplanner

Holland Baroque foto Wouter Janssen Artikelen en recensies
Sint-Bartholomaeuskerk en orgel

Restauratie Lindsenorgel

Red de monumentale Bartholomaeuskerk

Eregalerij

Met dank aan...

    Logo Gemeente Berg en Dal